Par mums

Galvenā lapa

Par mums

Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība (ESPVA) ir organizācija, kas apvieno profesionālus un kvalificētus Eiropas Savienības projektu vadītājus ar vairāku gadu ilgu pieredzi. Tā izveidota, lai sekmētu efektīvu un sekmīgu ES fondu finansējuma piesaisti un izlietošanu Latvijā, izstrādājot un ieviešot kvalitatīvus projektus.
 
Oficiālo darbību ESPVA uzsāka 2007.gada 3.maijā. Līdz tam tā darbojās kā neformāls ES projektu vadītāju komunikācijas un saziņas tīkls, kas galvenokārt kalpoja pieredzes un viedokļu apmaiņai, kā arī jaunu ideju ģenerēšanai. Desmit gadu ilgā sadarbība starp dažādās jomās strādājošiem ES projektu vadītājiem un ekspertiem ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, radīja būtisku ieganstu un stabilu pamatu nacionāla līmeņa aroda profesionāļu apvienības izveidei.
 
Misija
 
ESPVA misija ir nodrošināt efektīvu ES finansējuma izlietošanu 2007. – 2013.gadam, tādejādi veicinot Latvijas tautsaimniecības un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.
 
Misijas izpildei, ESPVA attīsta savu darbību trīs pamatvirzienos:
a) organizācijas attīstība nacionālā un starptautiskā līmenī;
b) biedru profesionālās kvalifikācijas un aroda prasmju celšana;
c) biedru interešu pārstāvniecība un līdzdalība nacionālās politikas veidošanā.
 
Ar laiku ESPVA pretendē kļūt arī par partneri ES finansējuma piesaistes un struktūrfondu apguves politikas izstrādē valstī.